Om projektet

Vård i det vilda är ett treårigt projekt initierat av Svenska Jägareförbundet tillsammans med Svenska Kennelklubben.

Svenskt Friluftsliv finansierar projektet. Försäkringsbolaget Agria är också med och sponsrar det hela.
Bakgrunden är identifieringen av det positiva utslag ökad kunskap skulle ge ute i respektive organisation. Detta kopplat till medvetenhet och kunskap i händelse av en olycka eller ett tillbud för människa eller hund.
Medlemmarna i Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben hör till den aktiva delen av befolkning, vilket resulterar i att livräddande kunskap finns på platser som annars är mer eller mindre otillgängliga för sjukvården i samhället.
Projektets syfte är inte att ersätta sjukvården, utan att förbättra förutsättningarna för sjukvården när den väl kan ta över och detta gäller både människa och hund. I och med detta minskar man även lidandet då man, med små medel men med rätt kunskap, gör rätt saker vid rätt tid och prioritering.

Som en stor bonus till detta är ju givetvis det faktum att med denna kunskap blir medlemmarna även en stor tillgång i samhället. Med ökad kunskap inom livräddande åtgärder och Hjärt- och Lungräddning (HLR) har vi fler som kan vidta åtgärder vid behov och kan vara sjukvården behjälplig om så skulle behövas.

Vill du gå kursen Vård i det Vilda? Medlemmar i Svenska Jägareförbundet har möjlighet att boka ett kurstillfälle via Svenska Jägareförbundets hemsida. Sök kurstillfälle under fliken ”Jägare”.

 

Finansieras av
I samarbete med
Finansieras av
I samarbete med
Share This