Om utbildningen

Om du vill veta mer om hur du tar hand om de skador som kan drabba människor och hund i skog och mark så är kursen Vård i det vilda något för dig. Utbildningen avser öka kunskapen och jägarens/individens tilltro till sin egen förmåga och på så sätt kan jaktlaget skapa förutsättningar för en tryggare och säkrare jakt, oberoende av tid eller plats.

Längd: 7 timmar med fokus på praktiska övningar.
Kursavgift: 1495 kr. Inkluderar utbildning, specialanpassad sjukvårdsutrustning, handbok och godkänd HLR-utbildning.
Syfte: Att utöka den enskildes kunskap, tilltron och därmed och viljan att göra något när det krävs och på så sätt bli en värdefull tillgång i jaktlaget eller gruppen, men även i samhället.
Mål: Efter genomförd utbildning skall deltagaren ha grundläggande kunskaper och färdigheter i:

  •          Grundläggande anatomi – Människa
  • Grundläggande anatomi – Hund
  •  Känna till de vanligt förekommande skadorna för människa respektive hund
  • Behärska det material som finns i sjukvårdsutrustningen
  • Undersökning av, samt förbandsläggning på hund och människa
  • Godkänd utbildning i Hjärt-lung-räddning, HLR

·         Godkänd utbildning i Hjärt-lung-räddning, HLR

Vill du gå kursen Vård i det Vilda? Medlemmar i Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben har möjlighet att boka ett kurstillfälle via respektive organisations hemsida. Klicka på någon av länkarna till höger för att se vilket kurstillfälle som passar dig!

 

Vård i det vilda utbildningen är initierat av Svenska Jägareförbundet tillsammans med Svenska Kennelklubben.

Svenskt Friluftsliv har medfinansierat utbildningen. Försäkringsbolaget Agria är också med och sponsrar det hela.
Bakgrunden är identifieringen av det positiva utslag ökad kunskap skulle ge ute i respektive organisation. Detta kopplat till medvetenhet och kunskap i händelse av en olycka eller ett tillbud för människa eller hund.
Medlemmarna i Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben hör till den aktiva delen av befolkning, vilket resulterar i att livräddande kunskap finns på platser som annars är mer eller mindre otillgängliga för sjukvården i samhället.
Syftet är inte att ersätta sjukvården, utan att förbättra förutsättningarna för sjukvården när den väl kan ta över och detta gäller både människa och hund. I och med detta minskar man även lidandet då man, med små medel men med rätt kunskap, gör rätt saker vid rätt tid och prioritering.

Som en stor bonus till detta är ju givetvis det faktum att med denna kunskap blir medlemmarna även en stor tillgång i samhället. Med ökad kunskap inom livräddande åtgärder och Hjärt- och Lungräddning (HLR) har vi fler som kan vidta åtgärder vid behov och kan vara sjukvården behjälplig om så skulle behövas.

Vill du gå kursen Vård i det Vilda? Medlemmar i Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben har möjlighet att boka ett kurstillfälle via respektive organisations hemsida. Klicka på länken i högerkolumnen för att se vilket kurstillfälle som passar dig!

Om du vill veta mer om hur du tar hand om de skador som kan drabba människor och hund i skog och mark så är kursen Vård i det vilda något för dig.

Finansieras av
I samarbete med
Finansieras av
I samarbete med
Share This